IT wordt vaak ervaren als een kostenpost en een zorgenkind. Organisaties kampen met ouder wordende, complexe IT systemen die niet meer aansluiten bij de bedrijfsstrategie. Ze verhinderen de innovatie door hun inflexibiliteit, terwijl de onderhoudskosten groeien. Twee zaken die het ook moeilijk maken om aan een digitale transformatie te werken.

Hoe kun je zo’n bestaande applicatieportfolio in hoog tempo verbeteren? Hoe breng je snel de verbinding terug tussen bedrijfsdoelen, processen en systemen? Hoe maak je fondsen vrij voor de digitale transformatie? Trivento Spark! gebruikt een korte en krachtige rationalisatie-aanpak die helpt om uw applicatielandschap te vereenvoudigen.

Waarom is het waardevol?

Het is waardevol omdat

 • u bestaande applicaties kunt gaan aanpassen, zodat ze weer aan de bedrijfsdoelen kunnen bijdragen
 • u de time-to-market kunt verkorten voor gewijzigde of nieuwe processen en producten
 • u applicaties kunt moderniseren met een beperkt risico
 • u de beheer- en onderhoudskosten kunt verlagen
 • u ook in beheer en onderhoud continue verbetering introduceert
 • u systemen efficiënter in productie kunt houden

Wat doen we concreet?

We ondernemen de volgende activiteiten

 • in kaart brengen van een high-level bedrijfsmodel, zodat flexibliteitseisen en innovatieprioriteiten helder worden
 • inventariseren van de IT-systemen, zodat overlap, knelpunten en aandachtspunten helder worden
 • classificeren van de IT-systemen in 4 “modes”, ieder met hun eigen architectuur-, beheer- en evolutie-aanpak
 • ontwikkelen van een roadmap per “mode”
 • introduceren van productieve, flexibele technologie op de juiste plaatsen
 • consolideren waar de waarde voor de organisatie laag is ten opzichte van de kosten

Wij werken vanuit de prioriteiten van uw organisatie en vanuit een conceptueel bedrijfsmodel voor uw organisatie. Door hierop de IT-systemen en hun functionaliteit te plotten, kunnen we snel identificeren waar de flexibiliteit en vernieuwing nodig is. Hiervoor ontwikkelen we samen een roadmap en een marsroute. We zorgen dat deze IT continu een waardevolle bijdrage levert aan uw organisatiedoelen. En we consolideren en rationaliseren waar de waarde van systemen beperkt is. Wij helpen met definiëren en implementeren van oplossingen om het leven van legacy-systemen te verlengen, met het migreren van programma’s met oude talen of oude platforms naar verse, bijdragende oplossingen.

Voor wie en wanneer?

Voor CIO’s, informatiemanagers en IT managers die

 • bestaande IT willen laten bijdrage aan innovatie voor de business
 • de waarde van IT-systemen willen verhogen
 • een architectuurvisie voor de applicaties van de toekomst wensen