De wereld digitaliseert in hoog tempo. Opvallend is dat technologie, in de vorm van I(C)T, niet langer ondersteunend is bij de dienstverlening aan uw klanten. Informatietechnologie vormt tegenwoordig grotendeels de dienstverlening. Dat wil niet zeggen dat digitale transformatie alleen een IT-feestje is. Want digitale transformatie gaat niet lukken zonder goed samenwerkings- of businessmodel. Nieuw is echter dat andersom – een goed samenwerkings- of businessmodel met slechte technologie – ook geen succes meer zal opleveren.

Uitdagingen bij digitale transformatie

Herkent u zich in onderstaande vragen?

 • welke impact heeft digitale transformatie om mijn businessmodel?
 • voldoen bestaande producten en diensten wel voor digitalisering? Hoe pas ik ze aan?
 • met welke producten en diensten start ik als eerste de transformatie?
 • vraagt digitale transformatie om een ander voortbrengingsproces van producten en diensten? Hoe regel ik dit in?
 • wat is de impact van digitale transformatie op mijn verkoop-, productie- en service-organisatie? Ga ik bedrijfsprocessen herontwerpen?
 • hoe bestuur ik de transformatie? Welke governancestructuren heb ik nodig?

Er is behoefte aan een invalshoek die het organisatiemodel transformeert. Een insteek die klanten integraal betrekt en waarde toevoegt door een goede customer experience (klantbeleving). Een insteek die de bedrijfsketen en partnerrelaties stroomlijnt en teamwork over bedrijfsgrenzen mogelijk maakt, die medewerkers effectiever maakt. Wij helpen bij het ontwerpen van dit digitale ecosysteem voor uw organisatie.

Waarom is het waardevol?

Het is waardevol omdat

 • u helder inzicht krijgt in de kern van digitale transformatie voor uw situatie
 • u concrete en haalbare handvatten krijgt om uw doelen te bereiken, of het nu gaat om hogere klanttevredenheid, hogere medewerkertevredenheid, beter samenwerking met partners, kostenverlaging, et cetera
 • alle belanghebbenden betrokken worden, zowel van binnen als van buiten uw organisatie
 • we een rijke aanpak hanteren waarbij we zowel zakelijkheid, de menselijk drijfveren en de technologische mogelijkheden verbinden

Wat doen we concreet?

Afhankelijk van uw behoeften

 • onderzoeken we wat digitale transformatie betekent voor uw markt en organisatie
 • organiseren we een dialoog met klanten, partners en key stakeholders
 • werken we scenario’s, strategische opties en doelarchitecturen uit
 • maken we een totaalontwerp vanuit uw kernidee, merkidentiteit, business model, diensten, kanalen en touchpoints

Om de strategie levend te maken doen we experimenten en maken we blueprints en prototypes. Hiermee krijgt u belangrijke, risicovolle punten scherp en heeft u een gedegen basis voor besluitvorming. Het resultaat is een concreet gemaakte visie met een heldere roadmap. Lees ook wat andere klanten eraan hebben gehad.

Voor wie en wanneer?

Voor managers en digitale intrapreneurs die

 • digitale transformatie in de bedrijfsstrategie willen verwerken
 • digitale transformatie in de visie en missie willen verwerken
 • de volgende stap in digitale transformatie gaan maken
 • de hun succes willen verhogen door klantbeleving, medewerkertevredenheid en/of partnertevredenheid willen verbeteren