Alle blogs in Patronen

Naar innovatiegericht opdrachtgeverschap

Ik heb opdrachtgeven altijd geassocieerd met onderhandelen, aanbestedingsregels en vaste prijs contracten. Ik zag veel voorbeelden met barse inkopers, bedrijfsjuristen en lange documenten met standaarden en minimumeisen. En vervolgens laagste prijs gunning, meerwerk claims en krampachtig toezicht. Een kopje thee waar ik bij wegbleef. Opdrachtgeven wilde in mijn kop niet samengaan met agile werken en

> Lees meer

Microservices, hergebruik en “event sourcing”

In een vorige blog heb ik Microservices in de context van Domain Driven Design (hierna DDD) geplaatst. DDD neemt taal als uitgangspunt om domeinen te definiëren voor dingen die bij elkaar horen. Het helpt daarom bij het afbakenen van je Microservices. Het helpt ook om te begrijpen waarom hergebruik vaak niet lukt. En hoe event

> Lees meer

Architectuur voor innovatie

Wat ik in de praktijk merk is dat architectuur vaak een zweem van standaardisatie om zich heen heeft. En dan vaak in één adem door ook kostenoptimalisatie. Da’s gek, want architectuur heeft hier niet inherent mee te maken. Architectuur gaat over het opzetten van een integraal ontwerp dat borgt dat bepaalde organisatiedoelen worden behaald. Als

> Lees meer

Resonantie

In ‘Leren conceptualiseren van ons vak’ schets Hans Vermaak op boeiende wijze hoe hij in ‘zijn’ vak, als veranderkundig adviseur, tegen conceptualiseren aankijkt. Voor informatiekundigen is dit mijns inziens verplichte kost! De modellen die hij hierbij te berde brengt zijn 1-op-1 over te nemen in onze praktijk. Als Informatiekundigen zijn we ‘conceptualizers’. Iedere informatiekundige vraag

> Lees meer

Geldigheid blijft lastig

Laatst werd ik op YouTube geattendeerd op een Valentijnsdagaanbieding. Via een vermakelijk voorfilmpje probeerde een firma mij tot een aankoop voor mijn liefje te bewegen. Er was alleen één probleem: het was 20 februari. Nu zou je kunnen denken dat dit bedrijf er vroeg bij was voor komend jaar, maar ik denk toch vooral dat

> Lees meer

Alles is Informatie

Kijk naar de wereld en besef dat alles wat je ziet op een of andere manier in informatie uit te drukken valt. Tegenwoordig staan we niet meer verbaasd over de actuele file-informatie op de kaarten apps van Apple en Google, of onze TomTom navigatiesystemen. Deze informatievoorziening werd echter mogelijk doordat rond 2003 LogicaCMG, de Provincie

> Lees meer

Schoonheid

Soms loop je door de stad en kom je op een pleintje met een doorkijkje waarbij je met stomheid wordt geslagen door de schoonheid ervan. Wat het is? Het is in elk geval moeilijk uit te drukken. Chris McManus, een psycholoog aan het University College in Londen, experimenteert met echte en gewijzigde Mondriaans. Deelnemers aan

> Lees meer

Gegevenskwaliteit

Iedereen kent het wel, gegevenskwaliteit, of eigenlijk: het gebrek aan gegevenskwaliteit. Je doet een mailing de deur uit en enkele dagen later puilt je brievenbus uit met onbezorgbare post. Mensen zijn verhuisd, uit dienst of overleden. Een hele tak van industrie heeft zich hieromheen ontwikkeld. Ons ‘eigen’ Human Inference uit Arnhem heeft zich in die

> Lees meer

App-ontwikkeling als Prometheus, of als André Kuipers

Afgelopen weekend ben ik naar Prometheus geweest, de nieuwe film van Ridley Scott. Daarin vliegt een groep mensen in een ruimteschip naar een verre planeet, waar ze op zoek gaan naar het begin van de mensheid. Eén van de opvallende zaken, en dat heeft Prometheus gemeen met andere science-fiction films als Star Trek of Star

> Lees meer