Alle blogs in Conceptualiseren

Digitale transformatie, het boek

Al jaren schrijven we blogs. Deze zomerperiode hebben we ons voorgenomen om ze om te zetten in een handzaam boekje. Omdat we dat leuk vinden en als relatiegeschenk in de toekomst. En hieronder daarvan onze aanzet voor de inhoudsopgave. Onze Werktitel: Digitale Transformatie, hoe je door het verbinden van organisatie, mens en technologie nieuwe wegen

> Lees meer

Schoonheid en de digitale architectuur

De tagline van Trivento is “software waar je blij van wordt”. Van oorsprong werd ik dat zelf als het technocratisch of theoretisch klopte: het zat functioneel en technisch goed in elkaar en sloot voldoende aan bij de processen in de organisatie. We hebben het goed ge-engineerd. Maar “blij” is natuurlijk veel ruimer dan dat. Creativiteit

> Lees meer

Strategisch modelleren met Archimate

Als mijn dochter van acht vraagt wat ik doe, is tegenwoordig mijn antwoord: ik ben uitvinder. Want als ik terugkijk op de werkdag kom ik vaak niet veel verder dan “ik heb schetsen gemaakt op A3 papier” of de digitale equivalent in een zestal powerpoints. Of “ik heb post-its geplakt met lijntjes ertussen op een

> Lees meer

Waarheen?

Er ontstaat een nieuw perspectief. Digitalisering werkt bevrijdend. Het werkt verbindend. Het kan een stem geven. Het kan ons helpen nieuwe werelden te creëren Je kunt er je ideeën en inzichten mee verspreiden. Als individu wereldwijd een invloed hebben. Dat kon niet eerder. Digitalisering verandert in de praktijk de spelregels. Marketing wordt tweerichtingsverkeer. Verkopen wordt

> Lees meer

Alles is Informatie

Kijk naar de wereld en besef dat alles wat je ziet op een of andere manier in informatie uit te drukken valt. Tegenwoordig staan we niet meer verbaasd over de actuele file-informatie op de kaarten apps van Apple en Google, of onze TomTom navigatiesystemen. Deze informatievoorziening werd echter mogelijk doordat rond 2003 LogicaCMG, de Provincie

> Lees meer

Informatie als productiefactor

“Every business is an information business”. Iedere organisatie, ieder bedrijfsproces, iedere transactie is het gevolg van communicatie. Dat is altijd al zo geweest. Daarmee is informatie en communicatie eigenlijk altijd al een vergeten productiefactor geweest: zonder communicatie en informatie, geen productie. Informatie is, net als kapitaal, arbeid en grondstoffen, een onmisbaar element voor elk modern

> Lees meer

Abstractie is goed voor ontwerpen, niet voor het uitleggen er van

Op het afgelopen Landelijk Architectuur Congres hield ik een presentatie over het vertellen van een verhaal zodat het blijft plakken. Eén van de belangrijkste aandachtspunten daarbij is het vermijden van abstractie. Een lastig punt voor de meeste architecten, want wij leven van abstractie. Abstraheren is één van de basisvaardigheden die je nodig hebt om een

> Lees meer

Wereldbeeld

Ons wereldbeeld is een interpretatie van de wijze waarop de wereld tot ons komt. Laten we er meteen een illustratie bij halen: bij ons kantoor hebben we een parkeerplaats. Het blijkt iedere keer weer lastig daar een plekje te verwerven. Dit feit kan op verschillende manieren worden verwoord: de parkeerplaats is te klein; er komen

> Lees meer

SOA en architectuurtaal ArchiMate

Er wordt gezegd dat Service Orientatie de brug tussen Business en ICT weet te slaan. In ArchiMate, de architectuurtaal, kan het concrete resultaat hiervan worden gezien. Services zitten in het hart van de taal. Dit kernelement is aanwezig op alle architectuurniveaus. Externe business services overbruggen het gat naar de buitenwereld en externe applicatie services overbruggen het gat tussen de de business architectuur en de informatie architectuur.

> Lees meer

Het belang van betekenisnuances

Als het eruitziet als een eend, kwaakt als een eend en waggelt als een eend, is het waarschijnlijk een eend. Is dat beest nu eenduidig gespecificeerd? Nee natuurlijk niet, want er zijn talloze verschillende soorten eenden. Met andere woorden, voor een eendoloog, of hoe iemand die alles van eenden weet ook heten mag, zijn er

> Lees meer