Alle blogs in Architectuur

Microservices in een historisch perspectief

Een hype als microservices lijkt uit het niets op te komen. Niets is minder het geval: een aantal paradigma verschuivingen liggen aan de grondslag waardoor microservices nu mogelijk zijn geworden. In een reeks blogs zal ik Microservices in een historisch perspectief plaatsen en daarmee verklaren waarom juist nu de hype is kunnen worden die het

> Lees meer

Agile enterprise architectuur met SAFe

Deze zomer deed ik examen voor het de facto standaard enterprise architectuur raamwerk van de Open Group. Deze week werd ik Certified Scaled Agilist voor agile op schaal, het Scaled Agile Framework (SAFe). Grote vraag natuurlijk: kan ik architectuur en ontwerp op bedrijfsniveau (of domeinniveau) inbedden in een dergelijke agile manier van werken? Architectuur Nu,

> Lees meer

Trivento Spark! omarmt Enterprise Design

Trivento Spark! is per 1 januari gestart met dienstverlening op basis van het Enterprise Design gedachtegoed. Wij ontwerpen al sinds onze oprichting informatievoorziening vanuit de doelstellingen van het bedrijf, en niet vanuit mogelijkheden van technologie. Enterprise Design helpt ons om deze werkwijze beter te positioneren, en schept daarnaast ook een helder werkkader. Enterprise Design is

> Lees meer

Extra waarde door ontwerpen in samenhang

Steeds meer organisaties werken aan “ontwerpen in samenhang”. Daarnaast wordt er ook veel mee geworsteld. En heel veel organisaties zien het nut (nog) niet. Toch kan het enorme waarde toevoegen. Als je kijkt naar een bedrijf als Apple, dan zie je dat alle producten, diensten en uitingen het Apple-gevoel uitstralen. De producten hebben een luxe

> Lees meer

Een nieuw groei- en bloeiplan voor uw applicatielandschap

Ik vind dat we meer zorg moeten besteden aan onze applicatielandschappen. Een beetje organisatie verzamelt tijdens haar bestaan heel wat standaardpakketten en andere software. Vaak om snel een product of dienst in de markt te zetten, marktaandeel te scoren of niet achter te blijven bij de concurrent. Lange termijn integratie krijgt in zo’n geval weinig

> Lees meer

Architectuur voor innovatie

Wat ik in de praktijk merk is dat architectuur vaak een zweem van standaardisatie om zich heen heeft. En dan vaak in één adem door ook kostenoptimalisatie. Da’s gek, want architectuur heeft hier niet inherent mee te maken. Architectuur gaat over het opzetten van een integraal ontwerp dat borgt dat bepaalde organisatiedoelen worden behaald. Als

> Lees meer

De nieuwe weg voor de informatie architect: Faust en de Duivel

Wat zouden wij informatie architecten geven voor een elegant en passend wereldbeeld van het organisatie domein? Faust, de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek door Goethe, was bereid zijn ziel daarvoor te verkopen. En Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, kon weten wat de consequentie was. Behalve advocaat, dichter, humanist en schrijver was hij een wetenschapper met een

> Lees meer

Resonantie

In ‘Leren conceptualiseren van ons vak’ schets Hans Vermaak op boeiende wijze hoe hij in ‘zijn’ vak, als veranderkundig adviseur, tegen conceptualiseren aankijkt. Voor informatiekundigen is dit mijns inziens verplichte kost! De modellen die hij hierbij te berde brengt zijn 1-op-1 over te nemen in onze praktijk. Als Informatiekundigen zijn we ‘conceptualizers’. Iedere informatiekundige vraag

> Lees meer