Alle blogs van Ruud van Vliet

Digitale materiaalkunde

Product categorieën voor de digitale transformatie Materiaalkunde is voor een ontwerper net zo essentieel als het ontwerp zelf. Het gedrag en de eigenschappen van materialen bepalen (de maakbaarheid van) de oplossing. Materialen zorgvuldig kiezen, combineren of zelfs nieuwe maken, is essentieel voor de ontwerper. Ook voor de digitale enterprise ontwerper. Onderstaand de presentatie van de workshop

> Lees meer

Microservices, hergebruik en “event sourcing”

In een vorige blog heb ik Microservices in de context van Domain Driven Design (hierna DDD) geplaatst. DDD neemt taal als uitgangspunt om domeinen te definiëren voor dingen die bij elkaar horen. Het helpt daarom bij het afbakenen van je Microservices. Het helpt ook om te begrijpen waarom hergebruik vaak niet lukt. En hoe event

> Lees meer

Vertrouwen

De makelaar heeft mijn paspoort in goede orde ontvangen en ontsleuteld, dus het experiment was geslaagd. Na de hectiek van het in elkaar zetten van encryptmyfile.org, ga je toch eens achterover leunen, en nadenken … Is dit nu dat “informatiekundig perspectief waarmee een applicatielandschap wordt ontwikkeld dat niet na 5 jaar tot ‘legacy’ is verworden”,

> Lees meer

Een kopie van m’n paspoort: over encryptie en eenvoud

Het begon met de makelaar die een kopie van mijn paspoort wilde hebben. Paranoia als ik ben, ga ik dat natuurlijk niet als ‘plain’pdf’ met de e-mail versturen. Google leverde bij het zoeken naar “encrypt file” op de tweede plaats een veelbelovende “Five Best File Encryption Tools” op.  Lifehacker had een poll uitgeschreven onder de

> Lees meer

De grenzen van microservices

Hoe ‘Bounded Contexts’ helpen microservices af te bakenen In een vorige blog heb ik Microservices in een historisch perspectief geplaatst. Eén van de ontwikkelingen die ik daar aan de orde stel, en die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van Microservices, is Domain Driven Design (hierna DDD). Een belangrijk uitgangspunt van DDD is dat je

> Lees meer

Microservices in een historisch perspectief

Een hype als microservices lijkt uit het niets op te komen. Niets is minder het geval: een aantal paradigma verschuivingen liggen aan de grondslag waardoor microservices nu mogelijk zijn geworden. In een reeks blogs zal ik Microservices in een historisch perspectief plaatsen en daarmee verklaren waarom juist nu de hype is kunnen worden die het

> Lees meer

Waarheen?

Er ontstaat een nieuw perspectief. Digitalisering werkt bevrijdend. Het werkt verbindend. Het kan een stem geven. Het kan ons helpen nieuwe werelden te creëren Je kunt er je ideeën en inzichten mee verspreiden. Als individu wereldwijd een invloed hebben. Dat kon niet eerder. Digitalisering verandert in de praktijk de spelregels. Marketing wordt tweerichtingsverkeer. Verkopen wordt

> Lees meer

De waarde van Informatie

Informatie is waardevol. Maar hoe nut je dat uit? Informatie ontleent waarde aan de mogelijkheid om er (betere) beslissingen mee te nemen en dus de transacties*, die het doel van het bedrijf in vullen, uit te kunnen voeren. Volgens Hans Timmerman zijn er voor een organisatie drie “niet op korte termijn vervangbare, bezittingen: de merknaam , de

> Lees meer

Resonantie

In ‘Leren conceptualiseren van ons vak’ schets Hans Vermaak op boeiende wijze hoe hij in ‘zijn’ vak, als veranderkundig adviseur, tegen conceptualiseren aankijkt. Voor informatiekundigen is dit mijns inziens verplichte kost! De modellen die hij hierbij te berde brengt zijn 1-op-1 over te nemen in onze praktijk. Als Informatiekundigen zijn we ‘conceptualizers’. Iedere informatiekundige vraag

> Lees meer

Informatie als productiefactor

“Every business is an information business”. Iedere organisatie, ieder bedrijfsproces, iedere transactie is het gevolg van communicatie. Dat is altijd al zo geweest. Daarmee is informatie en communicatie eigenlijk altijd al een vergeten productiefactor geweest: zonder communicatie en informatie, geen productie. Informatie is, net als kapitaal, arbeid en grondstoffen, een onmisbaar element voor elk modern

> Lees meer