Trivento Spark

Negen kenmerken van Systems of Engagement

Het concept “Systems of Engagement” is, sinds Geoffrey Moore de term introduceerde in het artikel and the Future of Enterprise IT http://www.aiim.org/futurehistory, in gebruik geraakt. Het is een type systemen dat de focus legt op mensen en hun behoeften. Het wordt ook wel interactie platform genoemd: het ondersteunt de interactie tussen klanten, medewerkers en partners,

> Lees meer

De grenzen van microservices

Hoe ‘Bounded Contexts’ helpen microservices af te bakenen In een vorige blog heb ik Microservices in een historisch perspectief geplaatst. Eén van de ontwikkelingen die ik daar aan de orde stel, en die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van Microservices, is Domain Driven Design (hierna DDD). Een belangrijk uitgangspunt van DDD is dat je

> Lees meer