Trivento Spark

De waarde van Informatie

Informatie is waardevol. Maar hoe nut je dat uit? Informatie ontleent waarde aan de mogelijkheid om er (betere) beslissingen mee te nemen en dus de transacties*, die het doel van het bedrijf in vullen, uit te kunnen voeren. Volgens Hans Timmerman zijn er voor een organisatie drie “niet op korte termijn vervangbare, bezittingen: de merknaam , de

> Lees meer

Resonantie

In ‘Leren conceptualiseren van ons vak’ schets Hans Vermaak op boeiende wijze hoe hij in ‘zijn’ vak, als veranderkundig adviseur, tegen conceptualiseren aankijkt. Voor informatiekundigen is dit mijns inziens verplichte kost! De modellen die hij hierbij te berde brengt zijn 1-op-1 over te nemen in onze praktijk. Als Informatiekundigen zijn we ‘conceptualizers’. Iedere informatiekundige vraag

> Lees meer